Świadomość ciała- sprawność po 50-tce

Świadomość ciała- sprawność po 50-tce

Cele kursu:

Promocja zachowań prozdrowotnych i postawy ergonomicznej w miejscu pracy wśród pracowników firmy ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę kręgosłupa (układu szkieletowo-mięśniowo-powięziowego) w warunkach stacjonarnej i statycznej pracy zdalnej.

Przystosowanie miejsca pracy w warunkach pracy zdalnej. Rozwój dobrych nawyków ruchowych wspomagających świadomość ciała, szczególnie po 50-tym roku życia, które pozwolą zachować sprawność. Nauka prawidłowych praktyk relaksacyjnych odciążających układ szkieletowo-kostny narażony na zwiększone przeciążenia w stacjonarnej pracy zdalnej kursantów a także opanowanie ćwiczeń koniecznych do wzmocnienia osłabionego gorsetu mięśniowego.

Ramowy program usługi

Gotowy zestaw bezpiecznych i świadomych ćwiczeń do praktyki w domu.

Zestaw ćwiczeń dotyczy pracy z całym ciałem z uwzględnieniem zasad pracy powięziowej oraz wskazań terapeutycznych dla osób po 50. roku życia.

Zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące zasad przyjmowania prawidłowej postawy, neutralnego ułożenia kręgosłupa, prawidłowego oddechu, zaangażowania mięśni stabilizujących kręgosłup. Zawiera ćwiczenia korygujące, wzmacniające, relaksujące, rozciągające a także dotyczące bezpiecznego wykonywania czynności dnia codziennego (siadanie, wstawanie, schylanie się, podnoszenie przedmiotów).

Konsultacja indywidulana pozwala dobór odpowiedniego sprzętu w celu uzyskania zamierzonych efektów w przypadkach różnych dysharmonii mięśniowych oraz ograniczeń i przeciążeń w obrębie aparatu ruchu. Uwzględnia poziom sprawności oraz wybór i metodykę nauczania najodpowiedniejszych ćwiczeń.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się, kształcenia

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne do przyjmowania prawidłowej postawy ciała oraz nauczy się jak w sposób bezpieczny zadbać o jej utrzymanie na co dzień, w tym w miejscu i w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Każdy uczestnik otrzyma nieograniczone prawo do użytkowania materiałów szkoleniowych, w tym filmów instruktażowych ze szkolenia oraz dodatkowo  3 miesięczny dostęp do platformy edukacyjnej Open Mind Pilates.

cena 7500 PLN

Zamówienie

7500.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea